Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013

Η Κύπρος με τις ευλογίες τους...

Ερωτήματα με ή χωρίς απαντήσεις...;

Όταν συνεδρίαζε το Eurogroup και ενέκρινε την ένταξη στην ΟΝΕ των υποψήφιων χωρών όπως Κύπρος, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία κλπ οι χώρες αυτές πληρούσαν ή δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις; Ναι ή όχι;
Αφού πληρούσαν τις προϋποθέσεις, πώς κατέληξαν να είναι τα μαύρα πρόβατα;
Γνώριζε η Γερμανία και οι λοιποί εταίροι, ότι η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία είχαν συγκεκριμένο οικονομικό μοντέλο; Ναι ή όχι;
Αφού το γνώριζαν, πώς δεν τους προβλημάτισε τότε, αλλά τους προβληματίζει σήμερα;

Όταν επόπτευαν οι αρμόδιοι φορείς διαμέσου των Κοινοτικών Επιτρόπων, έδιναν πράσινη κάρτα στις οικονομίες αυτές; Ναι ή όχι;
Αφού δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για ποιο λόγο έδιναν πράσινα κάρτα;

Αποδέχονταν η Eurostat τα αλλοιωμένα στατιστικά στοιχεία των χωρών του Νότου ως έγκυρα; Ναι ή όχι;
Δεν συνέβαινε το ίδιο και από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης;

Μόνο οι χώρες του Νότου ταλανίζονται από διαφθορά; Ναι ή όχι;
Εκδικάστηκαν και κουκουλώθηκαν υποθέσεις καρτέλ αγορών και αναξιοκρατίας στην Γαλλία και στην Γερμανία;

Οι Γερμανικές και οι Γαλλικές εταιρείες χρημάτιζαν μόνο τα κυβερνητικά κλιμάκια των χωρών του Νότου; Ναι ή όχι;
Δεν χρημάτιζαν και πολιτικούς άλλων χωρών μεταξύ αυτών και Γάλλους, Γερμανούς κλπ;

Ήταν Δημόσιος τομέας των χωρών του Νότου είναι υπέρογκος; Ναι ή όχι;
Τελικά, αποδείχθηκε από τις απογραφές, ότι οι χώρες του Νότου έχουν ποσοστά Δημόσιου τομέα κάτω του Ευρωπαϊκού μέσου όρου;

Υπάρχουν "χρεωκοπημένες" χώρες που οι οίκοι αξιολόγησης τις κατατάσσουν στις πιο οικονομικά αξιόπιστες του κόσμου; Ναι ή όχι;
Εξακολουθούν να δανείζονται χώρες που έχουν χειρότερα δημοσιονομικά στοιχεία όπως για παράδειγμα η Αγγλία, η Γαλλία, η USA;

Από το παραγόμενο ΑΕΠ των χωρών του Νότου κερδίζουν και άλλες οικονομίες στην Ευρωζώνη; Ναι ή όχι;
Αφού οικειοποιούνται τα κέρδη στο πνεύμα της αλληλεγγύης των οικονομιών, για ποιο λόγο δεν συμμετέχουν και στις ζημίες που προκαλούνται;

Υπόσχονταν μέρες με "χρυσά κουτάλια" από την νομισματική ενοποίηση; Ναι ή όχι;
Πού είναι τα χρήματα που αποκόμισαν από την ανάπτυξη των προηγούμενων ετών;

Προκλήθηκε τεχνητά οικονομική κρίση; Ναι ή όχι;
Για ποιο λόγο προκλήθηκε η οικονομική κρίση αυτή ξαφνικά, αφού υπήρχαν κέρδη σημαντικά τα προηγούμενα έτη;

Από την τεχνητά προκληθείσα οικονομική κρίση αποκομίζουν οφέλη άλλες χώρες; Ναι ή όχι;
Αφού αποκομίζουν οφέλη, μήπως τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ένα σύστημα εξαπάτησης των λαών προς όφελος των ολιγαρχών;

Αφού είμαστε στο καπιταλιστικό σύστημα, έχουμε ελευθερία κίνησης κεφαλαίων; Ναι ή όχι;
Για ποιο λόγο θεωρείται παράνομο-ύποπτο η προσπάθεια διασφάλισης καταθέσεων από τον Έλληνα και πρέπει να κυνηγηθεί, αλλά δεν ισχύει το ίδιο πχ για τον Γερμανό;

Κατά δήλωση των Μέρκελ και Σόιμπλε, έχει πεθάνει το επιχειρηματικό-τραπεζικό μοντέλο της Κύπρου; Ναι ή όχι;
Γιατί δεν ισχύει το ίδιο για το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, την Ελβετία, τον Παναμά κλπ;

Λαμβάνονται πολιτικές αποφάσεις κάτω από εκβιαστικά διλήμματα; Ναι ή όχι;
Πόσο "δημοκρατικό" και "αλληλέγγυο" είναι να εκβιάζεις μία χώρα υπό την δαμόκλειο σπάθη του παγκόσμιο οικονομικού αποκλεισμού;

Όταν ανακοινώνει το Eurogroup κούρεμα καταθέσεων μιας χώρας καταστρέφει ολοσχερώς την οικονομία της χώρας; Ναι ή όχι;
Πώς ανακοινώνεις επιλεκτικά, ΟΜΟΦΩΝΕΣ αποφάσεις, που αποτελούν οριστικά, χαριστική βολή μιας οικονομίας

Παίρνονται περιοριστικές αποφάσεις σε υποτιθέμενα "ελεύθερες" οικονομίες; Ναι ή όχι;
Αφού πιστεύουν στους νόμους των αγορών γιατί δεν αφήνουν τις οικονομίες των χωρών, να προσαρμοστούν επιτέλους στις επιταγές των αγορών;

Οι τράπεζες είναι ιδιωτικές και οι ζημίες τους δημόσιες; Ναι ή όχι;
Αφού οι τράπεζες ανήκουν σε ιδιώτες, για ποιο λόγο θα πρέπει να χρεωθούμε για να τις ανακεφαλαιοποιήσουμε και τελικά να μην ανήκουν στο δημόσιο;

Το πολιτικό προσωπικό των υπό χρεωκοπία χωρών εκτελεί εντολές - αποφάσεις του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος; Ναι ή όχι;
Αφού εκτελεί τις εντολές τρίτων ποιους εκπροσωπεί τελικά; τον αποδέκτη των εντολών ή τον εντολέα;

Έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις τάξεις της μέλη, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος; Ναι ή όχι;
Αφού τα έχει, γιατί κάνει πως δεν γνωρίζει τα πραγματικά σύνορά τους και δεν παίρνει ξεκάθαρη θέση αναφορικά με τα ζητήματα σε Κυπριακό, Μακεδονικό, Θράκη και Αιγαίο;

Είναι οι ενεργειακοί πόροι πχ της Γαλλίας και της Γερμανίας ευρωπαϊκοί; Ναι ή όχι;
Αφού είναι εθνικοί πόροι, πώς είναι δυνατόν τότε να θεωρούνται ευρωπαϊκά τα Ελληνικά και τα Κυπριακά κοιτάσματα;

Αυτά και άλλα πολλά ερωτήματα, θα σας χρησιμεύσουν για να βγάλετε μερικά ασφαλή συμπεράσματα αναφορικά με το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης και του καπιταλιστικού συστήματος.

Γράφει ο Κάντζος Αριστείδης

Κάθε νέα ανάρτηση στο email σας