Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2013

Κατάλογος νόμων που κυρώνουν Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου από 6/11/2009 (ημέρα ανάληψης καθηκόντων κυβέρνησης Γ. Παπανδρέου)


Σήμερα δίνουμε στη δημοσιότητα συνδεσμολογία νομοθεσίας που πιστεύουμε ότι είναι τόσο σημαντική όσο και ενδιαφέρουσα: πρόκειται για έναν πλήρη κατάλογο νόμων και νομοσχεδίων, που ψηφίστηκαν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και κυρώνουν Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου όλων των "μνημονιακών" κυβερνήσεων. 

Έναν κατάλογο, που σε κάθε στήλη του (εκτός από αυτές που αναφέρονται στο αρμόδιο Υπουργείο) περιέχει χρήσιμους συνδέσμους προς τα σχετικά αρχεία .pdf (τα οποία ήδη δηλώνουμε ότι τα μαζεύουμε όλα μαζί για να τα ανεβάσουμε συγκεντρωμένα σε ένα αρχείο). 

Αυτός ο κατάλογος είναι σημαντικός για το νομικό της πράξης (αλλά και της θεωρίας) προς δύο κατευθύνσεις: (1) αυτή της καθαρά επαγγελματικής πλευράς και (2) την πολιτική πλευρά, αφού παρέχεται ένα -ακόμη- εργαλείο παρακολούθησης νομοθετικού έργου κατάλληλα οργανωμένο για επόπτευση των νομοθετικών αλλαγών ανά χρονική περίοδο, αφού οι νόμοι παρατίθενται με κριτήριο την -μη αναγραφόμενη- ημερομηνία ψήφισης από τον παλαιότερο στον νεότερο. 

Στην πρώτη στήλη υπάρχει το όνομα της κάθε νομοθεσίας και οι σύνδεσμοι οδηγούν στην σχετική καρτέλα στον Ιστότοπο της Βουλής, όπου κανείς μπορεί να βρει όλα τα έγγραφα και πολυμέσα που σχετίζονται με την εκάστοτε νομοθεσία. 
Στην δεύτερη στήλη αναγράφεται το ΦΕΚ όπου δημοσιεύονται οι αντίστοιχες Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) οι οποίες κυρώνονται από κάθε νόμο. 
Στην τρίτη στήλη αναγράφεται το καθ' ύλην αρμόδιο Υπουργείο. 
Στην τέταρτη και τελευταία στήλη αναγράφεται ο αριθμός του Νόμου και ΦΕΚ όπου δημοσιεύεται ο κυρωτικός νόμος. 

Εκτός από το κείμενο παρακάτω, τον κατάλογο μπορείτε να τον βρείτε και εδώ σε .pdf
Όπως πάντα, περιμένουμε τις παρατηρήσεις σας. 

Όνομα Κυρωτικού Νόμου
ΦΕΚ ΠΝΠ
Υπουργείο
Φάση Επεξεργασίας
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Γ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
6.11.2009 – 11.11.2011
Οικονομικών
Προστασίας του Πολίτη
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Οικονομικών
Οικονομικών
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ
11.11.2011 – 16.5.2012
Οικονομικών
Οικονομικών
Οικονομικών
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΑΜΑΡΑ
20.06.2012 –
Οικονομικών
Εθνικής Άμυνας
Εσωτερικών
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
Εσωτερικών
20.         Κύρωση της από 6 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΝΠ (1)«Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 - 2015 (Α΄ 152)»» 
(2) «Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α΄ 6)»

και άλλες διατάξεις (Ρυθµίσεις για την αξιοποίηση της ακίνητης δηµόσιας περιουσίας, Τροποποιήσεις του π.δ. 237/1986, Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και των νόµων 2386/1996, 2753/1999, 2836/2000 Τροποποιήσεις του π.δ. 191/2008, Ρυθμίσεις που αφορούν ΝΠΙΔ ΝΠΔΔ και ΟΤΑ)
Οικονομικών
21.          Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο «Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Σύµβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συµβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις
---
Οικονομικών
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Ψηφισθέντα Νομοσχέδια
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Ψηφισθέντα Νομοσχέδια
Υγείας
Ψηφισθέντα Νομοσχέδια

Γράφει ο Σπυρίδων Αδάμ – Δικηγόρος Αθηνών – ΜΔΕ Ποινικών ΕπιστημώνΚάθε νέα ανάρτηση στο email σας