Κυριακή, 26 Μαΐου 2013

Πως σχηματίζονται τα σύννεφα. Ταχύτητα συμπύκνωσης πιο αργή από το αναμενόμενο

Ερευνητές από το πανεπιστήμιο του Bristol με συνεργάτες από το ETH της Ζυρίχης έδειξαν πως η ταχύτητα συμπύκνωσης των υδρατμών σε οργανικά σωματίδια αεροζόλ μπορεί να είναι πολύ αργή, διαρκώντας πολλές ώρες μέχρι ένα σωματίδιο να αλλάξει μέγεθος. Αυτό θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην κατανόηση σχηματισμού των νεφώσεων και του πως επηρεάζουν το κλίμα.

Η επίδραση των αεροζόλς (μικρά σωματίδια με μέγεθος <1 μικρόμετρο σε διάμετρο) και των νεφώσεων (υγρά σταγονίδια με μέγεθος 1-1000 μικρόμετρα σε διάμετρο) δεν έχει δώσει σαφείς απαντήσεις στην κατανόηση των τάσεων των κλιματικών αλλαγών στο παρελθόν και την πρόβλεψη των μελλοντικών κλιματικών αλλαγών.

Ένας σημαντικός 'γνωστός-άγνωστος' παράγοντας είναι η ταχύτητα συμπύκνωσης των υδρατμών σε αεροζόλς και ο μετασχηματισμός τους σε σταγονίδια νεφών, τα οποία επηρεάζουν την αντανακλαστικότητα και την διάρκεια ζωής των νεφών. Σε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στα πρακτικά της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών (National Academy of Science), ο καθηγητής Jonathan Reid του Πανεπιστημίου του Bristol και οι συνεργάτες του δείχνουν ότι ο ρυθμός αύξησης του μεγέθους των σταγονιδίων στα νέφη μπορεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την σύνθεση του αερολύματος.

Για σωματίδια αερολυμάτων με υψηλό ιξώδες (ισοδύναμο με την συμπεριφορά του σιροπιού ή της ασφάλτου), η εξάτμιση και συμπύκνωση των υδρατμών μπορεί να είναι πολύ αργή και να χρειάζεται αρκετές ώρες. Για σωματίδια με χαμηλό ιξώδες (ισοδύναμο του ελαιόλαδου ή του νερού) η εξάτμιση και συμπύκνωση των υδρατμών μπορεί να είναι πολύ γρήγορη - λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο.

Ο καθηγητής Reid είπε: "Παρότι δεν μας δίνει απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα μας, η μελέτη αυτή μας βοηθάει να κατανοήσουμε καλύτερα τους 'γνωστούς-αγνώστους' παράγοντες". Είναι σημαντικό όμως πως μας δίνει να κατανοήσουμε τον ρόλο που παίζει ο ρυθμός συμπύκνωσης των υδρατμών σε σωματίδια της ατμόσφαιρας στην κατανόηση του σχηματισμού των νεφώσεων.Κάθε νέα ανάρτηση στο email σας