Παρασκευή, 10 Μαΐου 2013

Ώρα για διασκέδαση: Ευρώπη 2020 – Ελλάδα

Ώρα για διασκέδαση: Ευρώπη 2020 (Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 της Ελλάδας σε πλήρη και απόλυτη συμφωνία με το Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης)


Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ) 2011-2014 της Ελλάδας είναι σε πλήρη συμφωνία με το «Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης».
Και όλα αυτά προκειμένου να εφαρμοσθεί το νέο μοντέλο ανάπτυξης.

Και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στην επισκόπηση αυτή, που συντάχθηκε τον Απρίλιο του 2011, υπάρχουν προβλέψεις που προκαλούν μειδίαμα ή γοερό κλάμα. Η δημοσιονομική εξυγίανση και οι διαρθρωτικές αλλαγές, κατά τις πολιτικές της ΕΕ, υποτίθεται ότι θα φέρουν ανάπτυξη. Το σπουδαιότερο εύρημα είναι πώς το μνημόνιο απλά αποτελεί την ταχύρρυθμη εφαρμογή του «οράματος» της Ευρώπης και την μέγιστη ευκαιρία για τους κερδοσκόπους. Μπορείτε να το διαβάσετε και ολόκληρο αλλά θα σας παρουσιάσω και τα καλύτερα τμήματα, όπως, ίσως, τα διδάσκει και ο Γιώργος Παπανδρέου, ο επονομαζόμενος ΓΑΠ. Και για να έχετε και μια εικόνα των οικονομικών μελετών – σκουπιδιών που μας ταϊζουν, στολισμένα με οικονομικές θεωρίες που καταλήγουν σε αυθαίρετα συμπεράσματα, ήδη αποδεδειγμένα στην πράξη. 
Αντιγράφω από το κείμενο:

Μακροοικονομικό σενάριο: «Το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να σημειώσει μικρότερη μείωση το 2011 (-3%), σημειώνοντας θετικούς ρυθμούς μεταβολής προς το τέλος του έτους. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να δημιουργήσει μία θετική δυναμική για το 2012, οπότε προβλέπεται να σημειωθεί θετικός ρυθμός ανάπτυξης (+1,1%) για να υπάρξει στη συνέχεια σταδιακή επιτάχυνσή του μέχρι το 2014 (+2,1%). Η συνεχιζόμενη δημοσιονομική προσαρμογή προβλέπεται να οδηγήσει σε συνεχή μείωση της δημόσιας κατανάλωσης μέχρι το 2014 (-4% το χρόνο κατά μέσον όρο για την περίοδο 2011–2014) ενώ η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης αναμένεται ότι θα είναι σταδιακή (μεταβολή από -4,5% το 2011 σε 0,6% το 2012 και αύξηση σε 1,4% το 2014). Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προβλέπεται να ανακάμψουν σταδιακά (σημειώνοντας θετικό ρυθμό μεταβολής το 2013), ενώ η συνεισφορά του εξωτερικού τομέα στην ανάπτυξη αναμένεται να παραμείνει θετική, με τις εξαγωγές να αυξάνονται σημαντικά (6,6% κατά μέσον όρο το χρόνο για την περίοδο 2011–2014) και τις εισαγωγές να σημειώνουν μείωση (κατά -0,9% το χρόνο κατά μέσον όρο για την ίδια περίοδο με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης από το 2013).»

Πρόβλεψη για την εργασία: «Η απασχόληση προβλέπεται να μειωθεί κατά 2,7% το 2011, ανακάμπτοντας σταδιακά από το 2012 και σημειώνοντας ένα μέσο ρυθμό αύξησης -0,1% για την περίοδο 2011-2014. Το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να φθάσει στο ανώτατο σημείο του το 2012 (14,7%) πριν αρχίσει να μειώνεται σταθερά ως το 13,4% το 2014

Το Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης του 2010 χαρακτηρίζεται φιλόδοξο (;) και δίνει έμφαση (;;) σε : «1) βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με στόχο τη διευκόλυνση των ιδιωτικών επενδύσεων (και, ακόμη περισσότερο, των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων), επιταχύνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την αύξηση της παραγωγικότητας, 2) την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας και, κατά συνέπεια, την αύξηση της εξωστρέφειας της οικονομίας, 3) το άνοιγμα των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών και την ενίσχυση του ανταγωνισμού, προκειμένου να δημιουργηθούν περισσότερες ευκαιρίες για επενδύσεις και να διασφαλιστούν χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές, 4) Εξασφάλιση των συνθηκών εκείνων που διασφαλίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη της απασχόλησης»

Αυτό το πρόγραμμα ήδη χαρακτηρίζεται ως λάθος φάρμακο και ότι δεν έχει καμμία σχέση με ανάπτυξη, πέρα από τα ανύπαρκτα αποτελέσματα των υποτιθέμενων στόχων και κατευθύνσεων;

Στο κεφάλαιο με τις εκτιμήσεις για τον αντίκτυπο των μέτρων και μεταρρυθμίσεων με την καταλυτική συμβολή του ΙΟΒΕ (βλέπε Στουρνάρα): «μια πρόσφατη μελέτη (από τον ΙΟΒΕ) χρησιμοποιώντας το Παγκόσμιο Ενιαίο Νομισματική και Δημοσιονομική μοντέλο του ΔΝΤ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα μακροχρόνια αποτελέσματα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων θα μπορούσαν να ανέρχονται συνολικά σε 17% του ΑΕΠ»

Ταυτόχρονα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: «Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα θα μπορούσε να επωφεληθεί ως και 4% του ΑΕΠ από τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας (μέσα σε πέντε χρόνια, ως αποτέλεσμα της μείωσης κατά 1% των πραγματικών μισθών) και 2,5% του ΑΕΠ από μεταρρυθμίσεις στις αγορές προϊόντων (και πάλι μέσα σε πέντε χρόνια, ως αποτέλεσμα της μείωσης κατά 5% των περιθωρίων κέρδους)»

Η Ελλάδα,βέβαια, ήδη αντιμετωπίζει μείωση του ΑΕΠ σε ποσοστά που επέρχονται μόνο σε συνθήκες πολέμου.

Τα εμβληματικά διαρθρωτικά μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση:

Ολοκληρώθηκαν το 2010

Ανεξαρτησία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος

Νόμος για τη Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη

Αναδιάρθρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης («Πρόγραμμα Καλλικράτης»)

Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα

Μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Εποπτεία του ιδιωτικού ασφαλιστικού τομέα από την Τράπεζα της Ελλάδας

Αναδιάρθρωση του τομέα των σιδηροδρόμων (ΟΣΕ)

Απελευθέρωση των οδικών εμπορευματικών μεταφορών

Επιτάχυνση “Fast-track” σημαντικών επενδύσεων

Οριζόντια νομοθεσία για την Οδηγία των Υπηρεσιών

Ενιαία Αρχή Πληρωμών για τη μισθοδοσία του δημόσιου τομέα

Δημοσίευση στο διαδίκτυο όλων των αποφάσεων που αφορούν τη δέσμευση κονδυλίων στον τομέα της γενικής κυβέρνησης

Νέος Επενδυτικός Νόμος

Απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων

Μεταρρύθμιση στον τομέα της Υγείας

Αναδιάρθρωση του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών της Αθήνας

(ΟΑΣA)

Νόμος για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και για την αναδιάρθρωση των φορολογικών υπηρεσιών

Καθιέρωση μητρώου υποχρεώσεων γενικής κυβέρνησης

Σε εξέλιξη

Απλοποίηση της διαδικασίας για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων

Απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης για τεχνικά επαγγέλματα,

βιομηχανικές δραστηριότητες και επιχειρηματικά πάρκα

Ενιαίο σύστημα μισθοδοσίας στον δημόσιο τομέα

Πρόγραμμα Αναδιαρθρώσεων για τις Δημόσιες Επιχειρήσεις

Νέος νόμος για την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων

Απελευθέρωση της χονδρικής αγοράς ενέργειας

Ενιαία αρχή για τις δημόσιες συμβάσεις

Να μην ξεχάσω για το ξεπούλημα: «Το σχέδιο δράσης εστιάζει στην περίοδο 2011-2015, με στόχο να αποφέρει έσοδα της τάξεως των 15 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2013 και 50 δισεκατομμυρίων ευρώ συνολικά έως το 2015. Τα πραγματοποιηθέντα ονομαστικά έσοδα θα συνεισφέρουν αποκλειστικά στη μείωση του δημόσιου χρέους»

Η δε ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης και επίτευξη καλύτερου ελέγχου των δημοσίων οικονομικών και βελτίωση της ποιότητάς τους επιτυγχάνονται με: «με την πρωτοποριακή μεταρρύθμιση ανεξαρτητοποίησης της ΕΛΣΤΑΤ» με το «καινοτόμο πρόγραμμα Διαύγεια» με το «ELENXIS»

Να αναφερθώ και στο: «Ο νέος φορολογικός νόμος που ψηφίστηκε στα τέλη του Μαρτίου του 2011 περιλαμβάνει μέτρα για την πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, για την αναδιοργάνωση του ελέγχου και των μηχανισμών επιβολή προστίμων και τη βελτίωση του φορολογικού πλαισίου.»


ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

1) Προσέξτε, πώς η κατάργηση των εργασιακών δικαιωμάτων παρουσιάζεται ως φιλόδοξη μεταρρύθμιση που αποσκοπεί στην αύξηση της απασχόλησης:

«Η Ελλάδα έχει θέσει τον στόχο για το ποσοστό της απασχόλησης μέχρι το 2020 στο 70% για τον πληθυσμό μεταξύ 20 και 64. Αποτελεί αναμφίβολα έναν φιλόδοξο αλλά ταυτόχρονα ρεαλιστικό στόχο ο οποίος λαμβάνει υπόψη τις ήδη εφαρμοζόμενες μεταρρυθμίσεις στη αγορά εργασίας και τη συνολική υλοποίηση του προγράμματος οικονομικής σταθερότητας της Ελλάδας.

Το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της Ελλάδας , της ΕΕ της ΕΚΤ και του ΔΝΤ (Νόμος 3845/2010) και οι αναθεωρήσεις του (N. 3863/2010, 3899/2010) καθώς και ο νόμος 3846/2010 παρέχουν μία σειρά από μέτρα που στοχεύουν αφενός στην αύξηση της ευελιξίας στην αγορά εργασία, αφετέρου στην εξασφάλιση επαρκούς προστασίας για τους εργαζόμενους.

• Το “παθητικό” επίδομα ανεργίας μετατρέπεται σε ενεργή πολιτική αγοράς εργασίας που λαμβάνει τη μορφή ενός κουπονιού επανένταξης σαν επιδότηση προς τον εργοδότη που προσλαμβάνει έναν εγγεγραμμένο άνεργο

• Νομοθέτηση πολλών ευέλικτων μορφών εργασίας όπως η εκ περιτροπής εργασία, μερική απασχόληση, τηλε-εργασία, εργασία μέσω εταιριών προσωρινής απασχόλησης καθώς και νομοθέτηση σε σχέση με την ρύθμιση του εργασιακού χρόνου.

• Μείωση στον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο ειδοποίησης για την λήξη της αόριστου χρόνου σύμβασης μισθωτής εργασίας η οποία ουσιαστικά οδηγεί σε μείωση της αντίστοιχης αποζημίωσης κατά 50%

• Η έννοια της υπερωρίας αναθεωρείται κάτι που συνεπάγεται μείωση στο κόστος εργασίας.

• Το όριο πάνω από το οποίο μία απόλυση θεωρείται ομαδική αυξάνεται ενώ παράλληλα οι απολύσεις αυτές δεν μπορούν να αφορούν παραπάνω από το 10% των εργαζομένων μεταξύ 55-64.

• Οι νέοι εργαζόμενοι κάτω από 24 ετών και ανήλικοι εργαζόμενοι με συμβάσεις μαθητείας είναι δυνατό να αμείβονται με μισθούς που θα κυμαίνονται στο 84% και 70% του βασικού μισθού αντίστοιχα ενώ οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ.

• Οι απολυμένοι εργαζόμενοι μεταξύ 55 και 64 ετών έχουν το δικαίωμα στην αυτασφάλιση και ο πρώην εργοδότης τους υποχρεούται να συμμετάσχει στο κόστος του προγράμματος αυτασφάλισης για περίοδο τριών ετών μετά την απόλυση.

• Η μεσολάβηση, η διαιτησία και οι συλλογικές συμβάσεις αναθεωρούνται με σκοπό τη διασφάλιση ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν συμμετρική πρόσβαση στο σύστημα.

• Ένας νέος τύπος συλλογικών διαπραγματεύσεων στο επίπεδο της επιχείρησης , οι «ειδικές επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις» αναμένεται να αποτελέσει ένα σημαντικό μηχανισμό προσαρμογής για επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσμενείς οικονομικές συνθήκες.

• Η δοκιμαστική περίοδος για τους νεοπροσλαμβανόμενους επεκτείνεται από τους δύο μήνες στον ένα χρόνο»

2) Πρόσφατα το ίδιο το ΙΚΑ ανακοίνωσε τα ποσοστά της «μαύρης» εργασίας, παρ’ όλα αυτά : «Ο αγώνας κατά της αδήλωτης εργασίας είναι θεμελιώδης προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Σε αυτήν την κατεύθυνση, μια σειρά από μέτρα έχουν ήδη δρομολογηθεί:

Ένα ειδικό κουπόνι που θα χρησιμοποιείται ως αποζημίωση για τα επαγγέλματα αυτά στα οποία η αδήλωτη εργασία είναι εκτεταμένη (π.χ. εργασία οικιακής καθαρίστριας, φροντίδα για ηλικιωμένους κ.τ.λ.)

Ένα ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα που θα συνδέει του συναρμόδιους φορείς, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τον ΟΑΕΔ, το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας και αργότερα το ΙΚΑ έτσι ώστε να επιτευχθεί διασταύρωση δεδομένων και πληροφοριών.

Μία ηλεκτρονική κάρτα για κάθε έναν εργαζόμενο που θα είναι συνδεδεμένος με το παραπάνω πληροφοριακό σύστημα και θα χρησιμοποιείται ως αρχείο για το καθημερινό πρόγραμμα εργασίας του. Οι εργοδότες που θα κάνουν χρήση αυτού του μέτρου θα έχουν μία κλιμακωτή έκπτωση στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που μπορεί να φτάσει το 25%».

3) Ένας ακόμη λογοτεχνικός στόχος της κυβέρνησης: «Η Ελλάδα έχει θέσει ως στόχο τη μείωση του αριθμού των ατόμων που απειλούνται από τη φτώχεια ή/και τον κοινωνικό αποκλεισμό κατά 450.000 έως το 2020. Αυτό μεταφράζεται σε μείωση του ποσοστού όσων απειλούνται από τη φτώχεια ή/και τον αποκλεισμό από το 28% το 2008 στο 24% το 2020.»

4) (λογοτεχνικός στόχος επίσης) Πρόσβαση στην απασχόληση για όλες τις ευπαθείς ομάδες.
«Μια αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς πρωτοστατεί στη στρατηγική μας, καθώς η απασχόληση είναι από τα πιο αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμηση της φτώχειας. Γι’ αυτό και το Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης της εργασίας αποτελεί ένα κύριο προληπτικό μέτρο κατά της φτώχειας.

Επιπρόσθετα, ειδικά προγράμματα για την ενεργό ένταξη των ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας υλοποιούνται στην τριετή περίοδο αναφοράς.

α) η εφαρμογή της Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας ως ενεργούς πολιτικής απασχόλησης για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού περιλαμβάνει το θεσμικό πλαίσιο που θεσμοθετεί την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης ευάλωτων ομάδων και χρηματοδοτεί προγράμματα υποστήριξης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων μέσω εκπαίδευσης, δικτύωσης – συνολικού προϋπολογισμού 60.000.000 ευρώ. Επίσης, το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας θα παράσχει πρόσβαση σε χρηματοδότηση προς τις ευπαθείς ομάδες μέσω ειδικών μικρο-χρηματοπιστωτικών προϊόντων.

β) τοπικά ολοκληρωμένα προγράμματα με στόχο την προώθηση 6.000 δικαιούχων από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες στην αγορά εργασίας, συνολικού προϋπολογισμού 30.000.000 ευρώ. Πρόσθετα προγράμματα προώθησης κοινωνικής εργασίας για τους ανέργους και άλλες ευπαθείς ομάδες θα υλοποιηθούν το 2011, στοχεύοντας σε 50.000 δικαιούχους, συνολικού προϋπολογισμού 280.000.000 €. Ειδικά προγράμματα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ή στήριξη επιχειρηματικότητας για πάνω από 5.500 δικαιούχους ευπαθών ομάδων υλοποιούνται από τον

ΟΑΕΔ με συνολικό προϋπολογισμό 134.000.000 ευρώ.

γ) άλλα μέτρα που αναμένεται να συμβάλουν στην ένταξη ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας είναι η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, καθώς και η μεταρρύθμιση στο σύστημα των συντάξεων, καθώς καθιερώνονται κίνητρα παραμονής των ηλικιών 55-64 στην αγορά εργασίας.»

5) Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση των διακρίσεων.

(Με την συμβολή του Δένδια)

«Η κοινωνική ένταξη και η καταπολέμηση των διακρίσεων κατά συγκεκριμένων ομάδων που αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού αποτελεί προτεραιότητα.

Βασικές μεταρρυθμίσεις, μέτρα και προγράμματα υλοποιούνται γι’ αυτές τις ομάδες. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω:

α) αναφορικά με την κοινωνική ένταξη των μεταναστών, τρεις είναι οι βασικές προτεραιότητες της στρατηγικής:

1. σταθεροποίηση του καθεστώτος παραμονής για τους νόμιμους μετανάστες μειώνοντας τον κίνδυνο απώλειας του καθεστώτος τους,

2. διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε βασικά δικαιώματα από πλευράς γραφειοκρατικών διαδικασιών και

3. ενεργοποίηση της πλήρους συμμετοχής τους στην οικονομική και κοινωνική ζωή, ιδιαίτερα για τους μετανάστες δεύτερης γενιάς».

6) Εδώ ίσως καταγράφεται η αλήθεια. Δεν ξέρουμε πόσοι είναι οι άστεγοι και γι αυτό τους αφήνουμε στην Εκκλησία: «Τέλος, αναφορικά με τους άστεγους και της έλλειψης στέγης: είναι γεγονός ότι η εν λόγω ομάδα αντιμετωπίζει ακραία φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό. Γι’ αυτό και υπάρχει τόσο έλλειψη επίσημων στοιχείων καταγραφής τους όσο και περιορισμένη πρόσβαση του Κράτους σε αυτήν την ομάδα στόχου.

Συνέργειες με την Κοινωνία των Πολιτών και θεσμούς όπως η Εκκλησία, οι ΜΚΟ και τα Ιδρύματα, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Στο πλαίσιο Μνημονίου Συνεργασίας που έχει υπογραφεί με την Εκκλησία συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις έχουν προβλεφθεί, όπως η δημιουργία ξενώνων που παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες γι’ αυτήν την ομάδα στόχου»

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουλίου 2011
σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Ελλάδας για το 2011 (2011/C 213/04)

«Η Ελλάδα δεσμεύθηκε να εφαρμόσει το πρόγραμμα οικονομικής και δημοσιονομικής προσαρμογής με στόχο τη διόρθωση των δημοσιονομικών και εξωτερικών ανισορροπιών και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης βραχυπρόθεσμα. Μεσοπρόθεσμα, θα πρέπει να θέσει τα θεμέλια για ένα αναπτυξιακό μοντέλο που να στηρίζεται περισσότερο στις επενδύσεις και τις εξαγωγές, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη και την απασχόληση. Το πρόγραμμα προσαρμογής προβλέπει εκτενείς δράσεις σε τρία μέτωπα: i) μια εμπροσθοβαρή στρατηγική δημοσιονομικής εξυγίανσης, υποστηριζόμενη από διαρθρωτικά δημοσιονομικά μέτρα και βελτίωση του δημοσιονομικού ελέγχου, ii) διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στις αγορές εργασίας και προϊόντων με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης, και iii) προσπάθειες για τη διασφάλιση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος.

(10) Η Επιτροπή έχει αξιολογήσει το σχέδιο του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων. Έχει λάβει υπόψη όχι μόνο τη σημασία του για μια διατηρήσιμη δημοσιονομική και κοινωνικοοικονομική πολιτική στην Ελλάδα, αλλά και τη συμμόρφωσή του προς τους κανόνες και κατευθύνσεις της ΕΕ, δεδομένης της ανάγκης ενδυνάμωσης της όλης οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ, μέσω της συνεκτίμησης στοιχείων σε επίπεδο ΕΕ κατά τη διαμόρφωση μελλοντικών εθνικών αποφάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή τονίζει τον επείγοντα χαρακτήρα της εφαρμογής των προγραμματισμένων μέτρων για τη συμμόρφωση με την απόφαση 2010/320/ΕΕ,

ΣΥΝΙΣΤΑ στην Ελλάδα:
να εφαρμόσει πλήρως τα μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση 2010/320/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2011/257/ΕΕ, και όπως εξειδικεύονται περαιτέρω στο μνημόνιο κατανόησης της 3ης Μαΐου 2010 και στα μεταγενέστερα συμπληρώματά του, ιδίως στο τελευταίο συμπλήρωμα της 2ας Ιουλίου 2011.

Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 2011.»

Θα ακολουθήσουν και άλλα έγγραφα προκειμένου να καταλήξουμε αν το μνημόνιο είναι η πηγή των δεινών μας. Κι αν το σκίσουμε, τι ακριβώς θα κάνουμε με την Ευρώπη 2020; Θα την σκίσουμε κι αυτήν; 

Σχετικά έγγραφα :

Γράφει η Αγγελική Χάψα στο Χωρίς Χρέος Χωρίς Ευρώ

Κάθε νέα ανάρτηση στο email σας