Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013

Όξινη Βροχή

Ως όξινη βροχή ορίζεται ο τύπος της ουράνιας κατακρήμνισης (βροχή, χιόνι, χαλάζι κτλ) με ασυνήθιστα χαμηλό pH. Σχηματίζεται όταν διαλυμένο διοξειδίο του άνθρακα διασπάται σε ασθενές ανθρακικό οξύ δίνοντας τιμές pH<5,6.
Υπάρχει ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα σε χαμηλότερες τιμές pH και στην απώλεια πληθυσμών ψαριών σε λίμνες. Σε τιμές pH <4,5 κανένα ψάρι δεν μπορεί να επιβιώσει, όταν με τιμές pH >6 το οικοσύστημα χαρακτηρίζεται υγιές. 


Το κυριότερο φυσικό φαινόμενο που συμβάλει στον εμπλουτισμό της ατμόσφαιρας με οξέα είναι οι ηφαιστιακές εκπομπές. Υπάρχουν περιοχές όπου η διαρκής ηφαιστιακή δραστηριότητα ευνοεί την δημιουργία μεγάλων ποσοτήτων όξινης βροχής και ομίχλης με εξαιρετικά χαμηλές τιμές pH, νεκρώνοντας τεράστιες έκτασης δασικής και καλλιεργήσιμης γης ενώ παράλληλα προκαλούν βιολογικές διαταραχές στους κατοίκους κοντινών οικισμών. Οξέα παράγονται επίσης και μέσω βιολογικών διεργασιών που λαμβάνουν χώρα στην ξηρά και στους ωκεανούς.

Παρόλη την επικινδυνότητα των οξέων, το νιτρικό οξύ που εμπεριέχεται στο βρόχινο νερό είναι μια από τις σημαντικότερες πηγές αζώτου για τα φυτά και οφείλει την ύπαρξη του στην ηλεκτρική δραστηριότητα της ατμόσφαιρας. Με την σειρά του αποβάλλεται από τα φυτά στο έδαφος με τα υψηλότερα ποσοστά συγκέντρωσης να εντοπίζονται σε εδάφη κωνοφόρων δασών λόγω της διαρκούς αποβολής φυτικών βελονών.

Σημαντική συμβολή στο φαινόμενο της ύπαρξης όξινης βροχής διαδραματίζει και ο άνθρωπος. Κυριότερες αιτίες της ύπαρξης της είναι οι ενώσεις θείου και αζώτου που παράγονται από τα εργοστάσια, τις ηλεκτρικές μηχανές και τα αυτοκίνητα. Ιδιαίτερα υψηλή συνεισφορά στην αέρια μόλυνση έχουν τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούν κάρβουνο ή λιγνίτη. Τα αέρια που παράγουν μπορεί να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις πριν μετατραπούν σε οξέα και εναποτεθούν με την μορφή όξινης βροχής.Κάθε νέα ανάρτηση στο email σας