Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2013

Συνηθισμένα λάθη στις έννοιες λέξεων και εκφράσεων

  • Η φράση «εξ απαλών ονύχων» σημαίνει παιδιόθεν, από την παιδική ηλικία (και όχι: «με το μαλακό», ακροθιγώς).
  • «επί τούτω» σημαίνει ειδικά γι’ αυτό και όχι επίτηδες (το θέμα λύθηκε με μια επί τούτω ρύθμιση)
  • «επί τούτου» σημαίνει επ’ αυτού, επάνω σ’ αυτό, σχετικά με αυτό και όχι ειδικά γι’ αυτό. (παρουσίασε το θέμα και συζητήθηκαν προτάσεις επί τούτου)
  • «κατ΄ αρχήν» ή «καταρχήν» (=στα βασικά σημεία), Κατ΄ αρχάς (=αρχικά). Π.χ. «Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε κατ’ αρχήν», « Κατ’ αρχάς να διευκρινίσουμε…»
  • «ήκιστα» σημαίνει ελάχιστα ή καθόλου.
  • «ευάριθμος» σημαίνει αυτός που μπορεί να μετρηθεί, άρα ο λίγος ή αυτός που έχει λίγα. Δεν είναι συνώνυμο του «πολυάριθμος» ούτε σημαίνει «πολλά».
  • «αδολεσχία» είναι η ακατάπαυστη φλυαρία«αδρομερής» είναι ο γενικός, χοντρικός, χωρίς πολλές λεπτομέρειες
  • Ο «κωδίκελος» είναι ο όρος που τροποποιεί διαθήκη
  • «Λυδία λίθος» είναι, μεταφορικά, αυτό με το οποίο ελέγχεται, δοκιμάζεται κάτι.
  • «Έωλος» σημαίνει χθεσινός, παλιός, ξεπερασμένος

Πηγή : http://www.gnomikologikon.gr/greek-lamguage-errata.html#ixzz2eF0xVD7I

Κάθε νέα ανάρτηση στο email σας