Τρίτη, 10 Ιουνίου 2014

Η παράλειψη αναπλήρωσης των κεφαλαίων που τα Ταμεία απώλεσαν από το PSI και η ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών καθ' υπέρβαση των ορίων της καθιερούμενης από το άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος αρχής της ισότητας στα δημόσια βάρη


1. Οι συνέπειες του PSI στα αποθεματικά των ΕΤΑΑ-ΤΑΝ και ΤΕΑΔ. Ζημία του Ταμείου ύψους 777.400.000 ευρώ η οποια αποτελεί ωφέλεια του δημοσίου, λόγω της συνεπαγόμενης ισόποσης μείωσης του δημοσίου χρέους  

Το PSI υπήρξε η χαριστική βολή και για το Τ.Ν., με αφαίρεση 601.400.000 ευρώ και ποσού 176.000.000 ευρώ από το ΤΕΑΔ. Αποτέλεσμα ήταν τα διαθέσιμα αποθεματικά τους να μειωθούν σε 198.600.000 ευρώ και 58.380.000 ευρώ, από 800.000.000 ευρώ και 234.000.000 ευρώ στις 28-2-2012. Ήτοι ζημία συνολικού ύψους 777.400.000 εκατομμυρίων ευρώ για τα  ΕΤΑΑ-ΤΑΝ και ΤΕΑΔ  από την εθελοντική συμμετοχή τους στο πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων. Τα 777.400.000 ευρώ, δηλαδή το σύνολο των απωλειών του Ταμείου από το PSI, αποτελεί ταυτόχρονα όφελος για το δημόσιο λόγω της συνεπαγόμενης ισόποσης μείωσης του δημοσίου χρέους, καθώς και της σημαντικής ελάφρυνσης για μελλοντικές πληρωμές τόκων. Σημειωτέων ότι τα ΕΤΑΑ-ΤΑΝ και ΤΕΑΔ  ουδέποτε ανακεφαλαιοποιήθηκαν. 

2. Η ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας EUROBANK. Ζημία της Eurobank ύψους 9,4 δισεκατομμύρια ευρώ από την εθελοντική συμμετοχή της Τράπεζας στο PSI και στο πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων. Ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank με ζημια του Δημοσίου συνολικού ύψους 11 δισεκ. ευρώ! Η συμψηφιστική λογική «της συνεπαγόμενης ισόποσης μείωσης του δημοσίου χρέους» και συγκεκριμένα, ο συμψηφισμός της ωφέλειας του Δημοσίου ύψους 9,4 δισ ευρώ από την ισόποση ζημία της Eurobank από το PSI και το πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων, που δικαιολογεί, σύμφωνα με την κυβέρνηση, την ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank με ζημια του δημοσίου ύψους 11 δισεκ. ευρώ!  

Το ελληνικό δημόσιο μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), επένδυσε το 2013 5,8 δισ (στα 1,54 ευρώ τη μετοχή ) στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) της Eurobank και ανέλαβε το 95% του μετοχικού της κεφαλαίου, μιας και οι ιδιώτες μέτοχοί της δεν έβαλαν καθόλου το χέρι στην τσέπη κι απείχαν από την στήριξη της Τράπεζας.
Το Δημόσιο, επίσης, αγόρασε προνομιούχες μετοχές της Eurobank ύψους 1,25 δισ, ενώ παρέδωσε στην Eurobank και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ( ΤΤ), προσφέροντας ως fundingap στη Eurobank 4,06 δισ και 550 εκ. για την ανακεφαλαιοποίηση του. Ταυτόχρονα, δόθηκαν στην Eurobank 760 εκ. για το fundingap της Proton Bank και 550 εκ. για την ανακεφαλαιοποίηση της τελευταίας, ενώ η Eurobank έλαβε και fundingap για την Aspis 300 εκ. Συνεπώς προσφέρθηκαν από το ελληνικό δημόσιο, για τη «διάσωσή» της Τράπεζας και την μεταβίβαση του ΤΤ αλλά και άλλων μικρότερων τραπεζών, ποσά  της τάξης των 13,2 δισ.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών που δημοσιεύτηκαν στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, κατά την πρόσφατη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) της Eurobank συνέβησαν τα εξής τινά:
Δεν επετράπη στο Δημόσιο (μέσω του ΤΧΣ ) να συμμετάσχει  στην αύξηση, ενώ αντιθέτως δόθηκε η δυνατότητα να γίνει η αύξηση αποκλειστικά με ιδιωτικά κεφάλαια σε τιμές μετοχής (0,31), ήτοι  πολύ χαμηλότερες από την τιμή κτήσης του δημοσίου (1,54), χαμηλότερες ακόμα και από την τρέχουσα Χρηματιστηριακή αξία τους.
Το αποτέλεσμα της ΑΜΚ της Eurobank ήταν οι ιδιώτες (επενδυτικά fund κατά κύριο λόγο), που συμμετείχαν με 2,86 δισ ευρώ (0,31 ανά μετοχή), να ελέγξουν το 65% του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank, ενώ το δημόσιο που κατέβαλε στην προηγούμενη αύξηση 5,8 δισ (1,54 ανά μετοχή) και κατείχε το 95%, να περιοριστεί τώρα στο 35% του μετοχικού κεφαλαίου, χάνοντας τον έλεγχο της Τράπεζας. Αυτό το 35% της Eurobank που ανήκει τώρα στο δημόσιο με τη σημερινή χρηματιστηριακή αξία της Τράπεζας, αντιπροσωπεύει περίπου 2 δισ.

Έτσι, το δημόσιο (συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων) που κατέβαλε με διάφορους τρόπους στην Eurobank 13,2 δισ το τελευταίο διάστημα, περιορίστηκε, να διαθέτει τώρα μόνο 2 δισ και επιπλέον να έχει παραδώσει την Τράπεζα σε ξένα ιδιωτικά συμφέροντα. Εξαιτίας των χειρισμών του στη Eurobank, το δημόσιο απώλεσε, σύμφωνα και με σχετικές  τις καταγγελίες της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, κεφάλαια  που ξεπερνούν τα  11 δισ. Το βασικό επιχείρημα όσων αμφισβητούν την  ΑΜΚ είναι ότι, το ελληνικό δημόσιο μέσω του ΤΧΣ επένδυσε 5,8 δισεκ. στα 1,54 ευρώ  και ελέγχει το 35%, ενώ οι ιδιώτες επένδυσαν 2,86 δισεκ. και ελέγχουν το 65% της Eurobank στα 0,31 ευρώ.  

Είναι γεγονός ότι το ΤΧΣ επένδυσε 5,8 δισεκ. κεφάλαια στα 1,54 ευρώ και απέκτησε το 95% της Eurobank το 2013 και στην αύξηση κεφαλαίου του 2014, επένδυσαν οι ιδιώτες 2,86 δισεκ. στα 0,31 ευρώ και ελέγχουν το 65% και το ΤΧΣ το 35%.
Μετά τις αναπροσαρμογές και την εισαγωγή των νέων μετοχών της αμκ η Eurobank θα διαθέτει 15 δισεκ. κοινές μετοχές ή κεφαλαιοποίηση από 5,5 έως 6 δισεκ. ευρώ. Οι ιδιώτες ελέγχουν την πλειοψηφία και το ΤΧΣ την καταστατική μειοψηφία. Το ΤΧΣ έχει απομείνει με 35% από 95% που κατείχε πριν την αύξηση κεφαλαίου. Είναι αληθές ότι για να μπορέσει το ΤΧΣ να πάρει πίσω τα 5,8 δισεκ. που έχει επενδύσει στην Eurobank η κεφαλαιοποίηση της Eurobank θα πρέπει να φθάσει στα 17 δισεκ.! Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, «Για να φθάσει η μετοχή της Eurobank στα 17 δισεκ. θα πρέπει να παράγει ετήσια κέρδη 1,5 δισεκ. για να εμφανίζει μέσο P/E σχέση κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο προς τα καθαρά κέρδη 8-10 σενάριο πολύ απίθανο για το διάστημα 2014-2016…..χρειάζεται περισσότερος χρόνος». 

Με  δημόσια τοποθέτηση του πρώην υπουργού Οικονομικών κ. Γ. Στουρνάρα στη Βουλή για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank και το PSI και ειδικότερα, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις» στην οποια  ο κ. Στουρνάρας δέχθηκε σφοδρή κριτική από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης  για το γεγονός ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank θα οδηγήσει στην απίσχναση του ποσοστού του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην τράπεζα, κάτι που όπως υποστήριξε ζημιώνει το Δημόσιο (μετά την ΑΜΚ το ποσοστό του ΤΧΣ στην τράπεζα μειώθηκε από το 95% στο 30% περίπου),  ο πρώην υπουργός Οικονομικών  δικαιολόγησε τη ζημία του δημοσίου  ως εξής : «Εγώ δέχομαι τα 11 δισ. ευρώ, μείον τα 9,4 δισεκατομμύρια ευρώ από την εθελοντική συμμετοχή της Eurobank, του ΤΤ και της Proton στο PSI και στο πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων. Ξέρετε ότι αυτά τα 9,4 δισ. ευρώ, δηλαδή το σύνολο των απωλειών του PSI, αποτελεί ταυτόχρονα όφελος για το δημόσιο λόγω της συνεπαγόμενης ισόποσης μείωσης του δημοσίου χρέους, καθώς και της σημαντικής ελάφρυνσης για μελλοντικές πληρωμές τόκων. Άρα, λοιπόν, 11 δισ. ευρώ που λέτε εσείς -εγώ λέω 6,7 εκατομμύρια ευρώ- σας τα χαρίζω, μείον 9,4 δισ. ευρώ μας κάνει περίπου 1,6 δισ.ευρώ. Άρα, έχουμε μία καθαρή δαπάνη για το δημόσιο 1,6 δισ. ευρώ. Λαμβάνοντας τη σημερινή χρηματιστηριακή αξία της Eurobank πριν από την άσκηση, οι φορολογούμενοι όχι μόνο παίρνουν πίσω τα χρήματά τους, αλλά καταγράφουν και υπεραξίες της τάξης περίπου των 0,8 δισ. ευρώ».

3. Η ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ζημία της ETE ύψους 11,7 δισεκατομμύρια ευρώ από την εθελοντική συμμετοχή της Τράπεζας στο PSI και στο πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων. Ανακεφαλαιοποίηση της ETE με ζημια του Δημοσίου συνολικού ύψους 4 δισεκ. ευρώ! Η συμψηφιστική λογική «της συνεπαγόμενης ισόποσης μείωσης του δημοσίου χρέους» και συγκεκριμένα, ο συμψηφισμός της ωφέλειας του Δημοσίου ύψους 11,7 δισ ευρώ από την ισόποση ζημία της ETE από το PSI και το πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων, που δικαιολογεί, σύμφωνα με την κυβέρνηση, την ανακεφαλαιοποίηση της ETE με ζημια του δημοσίου ύψους 4 δισεκ. ευρώ!

Η τιμή της μετοχής της Εθνικής, που πληρώθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο αλλά και από άλλους, που συμμετείχαν στην προηγούμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, ήταν 4,29 €. Τώρα η νέα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εθνικής κατά 2,5 δις γίνεται στην πολύ χαμηλότερη τιμή των 2,20 €, ενώ η τιμή κλεισίματος της 8/5/2014 ήταν 2,58 €. Δηλαδή 14,7% κάτω από την χρηματιστηριακή τιμή.
Οι μετοχές του ΤΧΣ απαξιώνονται κατά 48% και σε απόλυτη τιμή η ζημιά που προκαλείται άμεσα είναι πάνω από 4 δις. Το ποσοστό του ΤΧΣ στην Εθνική υποχωρεί σε 57% από 84,37% που ήταν μέχρι τώρα.
Το Υπουργείο Οικονομικών  ισχυρίστηκε  (όπως και για την Eurobank) ότι το Ελληνικό Δημόσιο κέρδισε από την Εθνική 11,7 δις από το PSI, οπότε δεν υφίσταται καμία ζημιά αλλά τελικά είναι κερδισμένο!!!

Στην ανακοίνωση σημειώνονται χαρακτηριστικά τα εξής: «…Συγκεκριμένα, η συμμετοχή της ΕΤΕ στο PSI και στην μετέπειτα εξαγορά ομολόγων από το Δημόσιο της κόστισε 11.7 δισ. ευρώ σε ίδια κεφάλαια προς όφελος του Δημοσίου. Έλαβε από το ΤΧΣ 8.7 δισ. για την ανακεφαλαιοποίηση, δηλαδή 3 δισ. λιγότερα. Αν προσθέσει κανείς την σημερινή χρηματιστηριακή αξία της ΕΤΕ που έχει στην κατοχή του το ΤΧΣ (χωρίς να συνυπολογίσει οποιαδήποτε μελλοντική βελτίωση στη τιμή της μετοχής) που ανέρχεται σε 5.0 δισ. ευρώ, τότε το συνολικό όφελος του Δημοσίου ανέρχεται σε περίπου 8 δισ. Ευρώ(!!)» .

Περαιτέρω, ο επιχειρούμενος «εξορθολογισμός» του Δημοσίου Χρέους με την εθελοντική συμμετοχή στο PSI (Private Sector Involvement), της εθελοντικής ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, λήξης έως το 2020, συνολικού ύψους 135 δισ ευρώ, κατά το οποίο οι Τράπεζες, τα Ασφαλιστικά Ταμεία και οι ιδιώτες επενδύτες αντάλλαξαν ελληνικά κρατικά ομόλογα που είχαν στην κατοχή τους με νέα ομόλογα με εγγύηση του μηχανισμού EFSF, η  ανταλλαγή των οποίων  έγινε με “κούρεμα” της αξίας των ομολόγων και πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής της Ευρωζώνης 21/07/2011, που υποτίθεται ότι θεσπίστηκε στα πλαίσια των δυνατοτήτων που έχει ο κοινός νομοθέτης, να λαμβάνει σε περιπτώσεις παρατεταμένης οικονομικής κρίσης μέτρα που προκαλούν ζημία στα αποθεματικά Τραπεζών και Ασφαλιστικών Ταμείων, ανακεφαλαιώνοντας εν συνεχεία τις τράπεζες ΕΤΕ και Eurobank με σημαντική ζημία του Δημοσίου ύψους 4 δισ στην πρώτη περιπτωση και 11 δισ στη δεύτερη, που δικαιολογήθηκε από την κυβέρνηση στη λογική «της συνεπαγόμενης ισόποσης μείωσης του δημοσίου χρέους» και συγκεκριμένα στο συμψηφισμό της ωφέλειας του Δημοσίου συνολικού ύψους 21,1 δισ ευρώ από την ισόποση ζημία των Eurobank και ΕΤΕ από το PSI και το πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων, σε αντίθεση με τη  ζημία των ΕΤΑΑ-ΤΑΝ και ΤΕΑΔ τα οποία ουδέποτε ανακεφαλαιοποιήθηκαν, παρά τη ζημία ύψους 777.400.000 ευρώ που υπέστησαν από το PSI και το πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων  που αποτελεί (ομοίως) ωφέλεια του δημοσίου λόγω της συνεπαγόμενης ισόποσης μείωσης του δημοσίου χρέους, υπερβαίνει το όριο της καθιερούμενης από το άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος αρχής της ισότητας στα δημόσια βάρη αναλόγως των δυνάμεων εκάστου καθώς και την καθιερούμενη στο άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος αρχή του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αφού η επιβάρυνση αυτή δεν κατανέμεται εν προκειμένω ισομερώς μεταξύ όλων των κατηγοριών των προσώπων που είχαν στην κατοχή τους ομόλογα του ελληνικού δημοσίου τα οποία ανταλλάξαν σύμφωνα με τους όρους του PSI που αναλυτικά εκτέθηκαν ανωτέρω, τόσο των Τραπεζών, όσο και των Κοινωνικοασφαλιστικών Οργανισμών και φυσικών προσώπων.

Και τούτο διότι, εν όψει και της καθιερουμένης στο άρθρο 25 παρ. 4 του Συντάγματος αξίωσης του Κράτους να εκπληρώνουν όλοι το χρέος της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης, δεν είναι επιτρεπτό η επιβάρυνση, από τα μέτρα που λαμβάνονται προς αντιμετώπιση της δυσμενούς και παρατεταμένης οικονομικής συγκυρίας, να κατανέμεται ανισομερώς σε βάρος συγκεκριμένης κατηγορίας νομικών προσώπων, όπως εν προκειμένω οι Κοινωνικοασφαλιστικοί Οργανισμοί, από τους οποίους αν και το δημόσιο ωφελήθηκε από τη ζημία τους λόγω της συνεπαγόμενης ισόποσης μείωσης του δημοσίου χρέους, καθώς και της σημαντικής ελάφρυνσης για μελλοντικές πληρωμές τόκων, εντούτοις παρέλειψε να ανακεφαλαιοποιήσει στη λογική «της συνεπαγόμενης ισόποσης μείωσης του δημοσίου χρέους», όπως έκανε με τις Τράπεζες, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται υπέρμετρα οι εργαζόμενοι που, κατά κανόνα, χρηματοδοτούν το σύστημα, για να λάβουν στο μέλλον συντάξεις ένδειας όπως η έκθεση της ΤτΕ2012-2013 προβλέπει από σελ. 74 έως σελ. 78 και να ευνοούνται άλλες κατηγορίες σε βάρος της περιουσίας εργαζομένων των οποίων - κυρίως στο πεδίο της εκπλήρωσης των υπέρογκων εισφοροδοτικών τους υποχρεώσεων - προκαλείται σε μεγάλο ποσοστό η δυσμενής αυτή συγκυρία.


Κάθε νέα ανάρτηση στο email σας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πολιτική Σχολίων

Το «Νομικά Ανάλατα» δεν έχει προς το παρόν ενεργοποιήσει καμία υπηρεσία έγκρισης ή μετριασμού σχολίων. Επίσης, έχει επιτρέψει τα ανώνυμα σχόλια. Οι επιλογές αυτές οφείλονται στην επιθυμία μας να δημιουργηθεί μία κοινότητα γύρω από το ιστολόγιο, η οποία να συζητά και να έχει παλμό.

Όμως, πρέπει να σημειωθούν τα εξής:

- Κάθε σχόλιο αντιπροσωπεύει τον σχολιαστή του και μόνο, και δεν απηχεί κατ’ ανάγκην τις αντιλήψεις του «Νομικά Ανάλατα»
- Υβριστικά, δυσφημιστικά ή άλλα παράνομα σχόλια δε θα γίνονται σε καμία περίπτωση ανεκτά.
- Σε καμία απολύτως περίπτωση δε θα γίνονται ανεκτά υβριστικά σχόλια που απευθύνονται στους υπόλοιπους σχολιαστές του Ιστολογίου.
- Πέρα από τα παράνομα σχόλια, απαγορεύονται τα σχόλια που είναι σκοπίμως εκτός θέματος, άσχετα, προκλητικά και έχουν σκοπό να προκαλέσουν εκρηκτικές αντιδράσεις (Τρολ, Troll).

Το «Νομικά Ανάλατα» διατηρεί το δικαίωμα της απροειδοποίητης και αναιτιολόγητης φραγής (block) χρηστών που έχουν παραβιάσει τους όρους χρήσης.

(από τους Όρους Χρήσης)