Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2013

Καταγγείλτε τις Τράπεζες!


Γράφει ο Βίκτωρ Τσιλώνης

Επειδή τελευταία έχουν αυξηθεί δραματικά τα κρούσματα "αμελειών" από τραπεζικά ιδρύματα, τα οποία είτε καθυστερούν υπερβολικά την έκδοση των απαιτούμενων βεβαιώσεων οφειλών, είτε παρενοχλούν τους πολίτες αφού καταθέσουν την αίτησή τους, είτε δίδουν Εσφαλμένες προδήλως βεβαιώσεις για το 10% της τελευταίας ενήμερης οφειλής (βλ. 404,52 ευρώ για 5000 ευρώ δάνειο και 604,32 ευρώ για 7000 δάνειο πελάτη της Εθνικής)


Να το Έντυπο που καλό είναι όλοι να χρησιμοποιούμε!

Σημειώστε ότι σκοπός της εν λόγω καταγγελίας είναι να γίνει σε όλους τους αρμόδιους φορείς με φαξ (τηλεομοιοτυπία), κάτι το οποίο σημαίνει ότι έχει μηδενικό κόστος.

Κάθε νέα ανάρτηση στο email σας