Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2014

Το κείμενο της γνωμοδότησης υπ' αρ. 256/2014 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με την οποία η έρευνα σε κατοικία είναι επιτρεπτή χωρίς παρουσία εκπροσώπου δικαστικής εξουσίας.


Παρακάτω τίθεται το κείμενο της υπ' αριθμ. 256/2014 γνωμοδότησης του Νομικού συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με τη δυνατότητα έρευνας σε κατοικία από μέρους των φορολογικών αρχών χωρίς την παρουσία εκπροσώπου δικαστικής εξουσίας.Κάθε νέα ανάρτηση στο email σας